Dokumentasjon

Avstengningsguider og maler for teksttallonger.

Avstengningsguider

Vi leverer avstengningsguider for røranlegg.Guiden er to-delt hvor den første delen er sortert på ventilnummer og den andre på romnummer/betjener. Leveres i søkbare pdf filer så man kan printe eller søke direkte etter romnummer eller ventilnummer.

Her kan du se eksempel på en avstengningsguide:

Eksempel ventilfortegnelse i pdf
Eksempel romfortegnelse i pdf

Maler for teksttallonger:

Mal for en-linjes tekst
Mal for to-linjers tekst
Mal for tre-linjers tekst

Tilbake